[1]
Charkiewicz, J. 2015. Kanonizacja nowomęczenników okresu niewoli tureckiej w Kościele prawosławnym i ich znaczenie. Elpis. 17 (lis. 2015), 43–51. DOI:https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.06.