[1]
Czarota, I.A. 2014. Kosowo jako kolebka i skarbiec serbskiej duchowości w historii oraz współczesnej świadomosci wschodnich Słowian. Elpis. 15 (grudz. 2014), 85–91.