Wyszukaj

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 17 (2015) Kanonizacja nowomęczenników okresu niewoli tureckiej w Kościele prawosławnym i ich znaczenie Abstrakt  PDF
Jarosław Charkiewicz
 
No 17 (2015) Święci władcy jako kategoria świętości w prawosławiu Abstrakt  PDF
Jarosław Charkiewicz
 
No 13 (2011) Święci w kalendarzowej praktyce liturgicznej kościoła prawosławnego Abstrakt  PDF
Jarosław Charkiewicz
 
No 18 (2016) Polskie ślady we współczesnym martyrologionie rosyjskim Abstrakt  PDF
Jarosław Charkiewicz
 
No 16 (2014) Różnice związane ze wspomnieniem świętych na proskomidii. Analiza rozbieżności współczesnych liturgicznych praktyk z perspektywy potrzeb Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Abstrakt  PDF
Marek Ławreszuk
 
No 15 (2013) Święci Cyryl i M etody w świetle filiokwistycznej idei Karola Wielkiego Abstrakt  PDF
Warsonofiusz Doroszkiewicz
 
No 12 (2010) Kult świętych w Prawosławiu Abstrakt  PDF
Jarosław Charkiewicz
 
No 12 (2010) Świętość człowieka w nauczaniu Kościoła Prawosławnego Abstrakt  PDF
Artur Jezierski
 
No 15 (2013) Obrońca Wiary – topos hagiograficzny w Cerkwi prawosławnej Abstrakt  PDF
Michał Dżega
 
No 15 (2013) Kult świętych serbskich w monasterach Wielkiego Księstwa Litewskiego do końca XVI wieku Abstrakt  PDF
Piotr Chomik
 
No 15 (2013) Współczesny stan badań nad prawosławną hagiologią Abstrakt  PDF
Jarosław Charkiewicz
 
No 15 (2013) Wiara, kult i kultura jako istotne elementy w misyjnej działalności świętych Cyryla i M etodego Abstrakt  PDF
Krzysztof Leśniewski
 
No 14 (2012) O wspominaniu świętych podczas proskomidii. Abstrakt  PDF
Jarosław Charkiewicz
 
No 13 (2011) Wspomnienie Matki Bożej i świętych w anaforach wschodnich Abstrakt  PDF
ks. Henryk Paprocki
 
No 12 (2010) O ikonografii świętych w prawosławiu Abstrakt
Jarosław Charkiewicz
 
1 - 15 z 15 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.