Elpis

Elpis - Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku jest recenzowanym, międzynarodowym, interdyscyplinarym czasopismem przedstawiającym szerokie spektrum tematów związanych z prawosławną teologią, historią i kulturą. Celem czasopisma jest ukazywanie współczesnej teologii prawosławnej oraz propagowanie dorobku teologów, historyków i filologów w zakresie ich badań dotyczących Prawosławia.


Czasopismo teologiczne Elpis jest obecnie wydawane w formie drukowanej i elektronicznej, przy czym pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.

Czasopismo Elpis stanowi kontynuację czasopisma Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego wydawanego w latach 1926-1939 pod tym samym tytułem. Od roku 1999 Elpis ukazuje się jako rocznik Katedry Teologii Prawosławnej UwB.

Elpis jest indeksowany w WorldCat, CrossRefThe Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)THE Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.), BAZHUM, InfoBase Index, DOAJ (Directory of Open Access Journals), międzynarodowej bazie indeksacyjnej Index Copernicus Journals Master List.

IndexCopernicus Journals Master List 2014: 67,06 (2013: 6.33, 2012: 6.34).

 

 

Elpis, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ISSN: 1508-7719


No 18 (2016)


Okładka